დავით ტყემალაძე
გენერალური დირექტორი
---------------------------------------
ტელ: +995 32 2613500
d.tkemaladze@geostm.ge


ნინო მიქანაძე
მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
---------------------------------------
ტელ: +995 32 2 617757
ელ. ფოსტა: ninmik@gmail.com


GEOSTM