ტკ 6 ბუნებრივი გაზის ტექბიკური კომიტეტი

კომიტეტის ფუნქცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

განხილული/განსახილველი სტანდარტების პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა ბუნებრივი გაზის სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე:

თეიმურაზ ჯავახიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+559) 577 37 01 02

ელ.ფოსტა: t.javakhishvili@gogc.ge

კომიტეტის მდივანი:

ქეთევან ლურსმანაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: (+995) 579 12 55 44

ელ.ფოსტა: k_lursmanashvili@geostm.ge

-         სსტ ენ 1594:2013 გაზის ინფრასტრუქტურა. მილსადენები მაქსიმალური მუშა წნევით 16 ბარზე მეტი. ფუნქციური მოთხოვნები;

 

-         სსტ ენ 1918-2:1998 ბუნებრივი  გაზის ინფრასტრუქტურა-მიწისქვეშა საცავი-ნაწილი 2: ფუნქციური რეკომენდაციები ნავთობისა და ბუნებრივი აირის საბადოების საცავებითვის


ტექნიკური კომიტეტი ტკ 6 წევრების სია


GEOSTM