ტკ 7 „ენერგოეფექტურობის კომიტეტიკომიტეტის ფუნქციები

საკონტაქტო ინფორმაცია

განხილული/განსახილველი სტანდარტის პროექტები

საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა ენერგოეფექტურობის სფეროში

კომიტეტის თავმჯდომარე: დავით გიგინეიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტ: +995 599 551285

ელ.ფოსტა: gigineishvili.david@gmail.com

 

 

კომიტეტის მდივანი: ავთანდილ მაღლაკელიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტ: +995 579 099911

ელ.ფოსტა: Avtandilmaglakelidze@gmail.com

 

ისო 50001 : 2018 ენერგიის მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები და სახელმძღვანელო მითითებებიGEOSTM