სახელმწიფო შესყიდვის ფარგლებში - სტანდარტის მიწოდება-რეგისტრაცია

სტანდარტის მიწოდება-რეგისტრაცია
GEOSTM