2015 წელს რეგიონალური მეტროლოგიური ორგანიზაცია COOMET-ის რეკომენდაცია „COOMET-ის საუკეთესო ახალგაზრდა მეტროლოგის საერთაშორისო კონკურსის პროცედურის“ მიხედვით PTB-COOMET-ის „COOMET-ის წევრი ქვეყნების შორის თანაამშრომლობის მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მე-6 საერთაშორისო კონკურსი ახალგაზრდა მეტროლოგებისათვის. აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეებს მოეთხოვებოდათ თავისი სამეცნიერო ან/და ეკონომიკურ-სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებული ნაშრომების წარდგენა საკონკურსო კომისიისთვის. საკონკურსო ნაშრომების კრებული ყველა მონაწილის ანგარიშით გამოქვეყნდა კონკურსის ჩატარებამდე.

კონკურსი ჩატარდა ქალაქ კიევში, უკრაინა. მონაწილეებს ორი დღის განმავლობაში (17-18 ივნისი) მასპინძლობდა უკრაინის ერთ-ერთი სახელმწიფო საწარმო „უკრმეტრტესტსტანდარტი“. საკონკურსო ნაშრომები და მათი წარდგენა მიმდინარეობდა COOMET-ის ოფიციალურ ენებზე - ინგლისურად და რუსულად. კონკურსში მონაწილეობდა 14 ახალგაზრდა მეტროლოგი 7 ქვეყნიდან. ორდღიანი კონკურსის შედეგად სამეცნიერო კომისიის გადაწყვეტილებით საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მონაწილე დაჯილდოვდა დიპლომით „საუკეთესო ანგარიში ინგლისურ ენაზე“. აგრეთვე საპრიზო ადგილებზე დაჯილდოვდნენ მონაწილეები ბელარუსიისა, ყაზახეთისა და უკრაინიდან.

 

 


GEOSTM