ეროვნული, რეგიონალური და საერთაშორისო სტანდარტების განვითარების ხელშეწყობას;
სტანდარტიზაციის სფეროში ქართველი და ლატვიელი ექსპერტების დიალოგის ხელშეწყობას;
ერთობლივი კონფერენციების, ტექნიკური სიმპოზიუმების და სწავლებების ორგანიზებას;
მიეძღვნა 2015 წლის 8 დეკემბერს ორმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსა და ლატვიის ეროვნული სტანდარტიზაციის ორგანოს შორის
აღნიშნული თანამშრომლობის მემორანდუმი დაიდო საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკის ერთობლივი სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მეორე სხდომის ფარგლებში.
ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის მიზნით სტანდარტების ნაწილში მნიშვნელოვანია ლატვიის ეროვნული სტანდარტიზაციის ორგანოსთან თანამშრომლობის გაღრმავება და მათი გამოცდილების გაზიარება.GEOSTM