ქართული პროდუქტის შიდა და ევროპულ ბაზარზე განთავსების ხელშეწყობის, პროდუქტის ხარისხის ამაღლებისა და ექსპორტის ზრდის მიზნით საქართველოს რეგიონებში მეწარმეებისთვის დაიწყო ევროკავშირის მიერ დაფინანასებული პროექტის (,,საქართველოს სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარების მხარდაჭერა ვეროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“) ფარგლებში ცნობადობის ამაღლების სემინარების ციკლი სტანდარტებისა და მეტროლოგიის შესახებ.

2016 წლის 10 მარტს ქ. თელავში ,,შატო-მერე“-ში გაიმართა აღნიშნული სემინარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს კახეთის რეგიონში მოქმედმა მეწარმეებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. სემინარის მონაწილეები გაეცნენ, ჩეხეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტისა და ესპანეთის სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის ასოციაციის წარმომადგნელების მიერ წარმოდგენილ პრეზენტაციებს ევროპის საუკეთესო გამოცდილების შესახებ სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის სფეროში. მეწარმეებს შეუძლიათ მათთვის სასურველი სტანდარტი მიიღონ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოში ბევრად დაბალ ფასად, ვიდრე აღნიშნულ სტანდარტზე არის დაწესებული ფასი ევროპაში, აგრეთვე მეწარმეებს აღარ მოუწევთ საკუთარი პროდუქტის ხარისხის ამაღლების მიზნით მიმართონ სხვა ქვეყნის საერთაშორისო ლაბორატორიებს, რადგან სააგენტოში მათ შეუძლიათ სამ საერთაშორისო აღიარების მქონე ლაბორატორიაში (მასა, ტემპერატურა და ელექტროგაზომვების ლაბორატორია) მიიღონ აღნიშნული სერვისი, ყოველივე ეს დაზოგავს მათ თანხებს და დროს.

მოვწეული მეწარეები კახეთის რეგიონში უკვე საქმიანოებენ, თუმცა უმეტესი ნაწილი გეგმავს ბიზნესის გაფართოებას და საკუთარი პროდუქციის გადატას ევროპულ ბაზარზე. უცხოელ ექსპერტებთან ერთად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს წარმოადგენლებმა მომოიხილეს საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტები: სატსუმროების, ალკოჰოლური სასმელების, რძისა და რძის პროდუქტების, აგურისა და ქვის საამქროს, სამშენებლო მასალების, ბეტონისა და ბლოკის წარმოების, ხე-ტყის დამუშავებისა და ხის საამქროების შესახებ, ასევე გააცნენ სააგენტოს საერთაშორისო აღიარების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას და ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტით გათვალისწინებული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების გაუმჯობესების სამომავლო გეგმებს.GEOSTM