2016 წლის 19-20 ივლისს, ქ. კიშინიოვში (მოლდოვის რესპუბლიკა) გაიმართა ევროკომისიის ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტის (TAIEX) პროექტის ფარგლებში ღონისძიება ევროკავშირის კანონმდებლობის დაახლოებასა და განხორციელების შესახებ, რომელშიც მონაწილეობას მიიღეს GEOSTM-ის თანამშრომლებმა.

 


GEOSTM