2016 წლის 22 სექტემბერს ქართული პროდუქტის შიდა და ევროპულ ბაზარზე განთავსების ხელშეწყობის მიზნით , . ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოქმედმ მეწარმეებისთვის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ცნობადობის ამაღლების, სტანდარტებისა და მეტროლოგიის შესახებ სემინარი გაიმართა. სემინარი ევროკავშირის პროექტის ეგიდით, . ახალციხის მერიის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანადგომით გაიმართა.GEOSTM