2016 წლის 8 ნოემბერს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი აგრარული უნივერსიტეტის კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს შეხვდა. დავით ტყემალაძემ სტუდენტებს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობა გააცნო, ესაუბრა სტანდარტებისა და მეტროლოგიის დარგის მნიშვნელობაზე, სააგენტოს ძირითად მიმართულებებზე და პრიორიტეტებზე. შეხვედრა გაგრძელდა სტანდრატიზაციის სფეროში პრეზენტაციით თემაზე : ,,სტანდარტიზაცია, სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები, ტექნიკური კომიტეტები, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ნაწილში მეტოლოგიისა და სტანდარტიზაციის მნიშვნელობა და ამ სფეროში ევროინტეგრაციის კუთხით დაგეგმილი რეფორმები“. მონაწილეებს მიეცათ შესაძლებლობა სააგენტოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სფეროს წარმომადგენლებისთვის დაესვათ მათთვის საინტერესო კითხვები.GEOSTM