სტანდარტიზაციის მარკეტინგის სტრატეგიის შესახებ- ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტოს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში ამ სახელწოდებით 15 თებერვალს შეხვედრა გაიმართა.
ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს  ტექნიკური კომიტეტების - ,,სასურსათო პროდუქცია“; ,, მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტებიდა ,, მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“   წარმომადგენლებმა. აღნიშნული შეხვედრა  გაიმართება ევროკავშირის ტვინინგის პროექტისსაქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა ევროკავშირი-საქართველოს DCFTA მოთხოვნების შემდგომი იმპლემენტაციის მიზნითფარგლებში და გაუძღვება  დანიის სტანდარტების ორგანოს ექსპერტი კარსტენ კუდალი.
მონაწილეეებს მიეცათ შესაძლებლობა სადისკუსიო პანელის ფორმატში ესაუბრათ სტანდარტიზაციის განვითარების შესაძლებლობებზე, სტანდარტიზაციის სტრატეგიის   არსზე, მისი როლსა და მნიშვნელობაზე. სტანდარტიზაციის სფეროს განვითრებისთვის  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია   ამ სფეროსთან ახლოს მყოფი სხვადასხვა სექტორის ადამინებთან ერთად განხილვა სტანდარტიზაციის აქტუალური თემების.
GEOSTM