მიმდინარე წლის მაისში საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსა და ASTM International შორის ხელი მოეწერა ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს.

აღნიშნული მემორანდუმი ხელს შეუწყობს საქართველოს სტანდარტიზაციის სისტემის შემდგომ გაძლიერებას. საქართველოში მოქმედი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებულ პირებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება ASTM-ის 12 000-ზე მეტი სტანდარტი.

სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებული ტექნიკური კომიტეტების საშუალებით შესაძლებელი ხდება აღნიშნული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტებად "იდენტური თარგმნის" მეთოდით.GEOSTM