საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით 5 მარტს გაიმართა ღია კარის დღე.
ღია კარის დღის ღონისძიება წარმოადგენდა უნიკალურ შესაძლებლობას ბიზნესის, აკადემიური და სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლებისთვის ადგილზე გაცნობოდნენ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სერვისებს, მიეღოთ დეტალური თეორიული და პრაქტიკული ინფორმაცია ეროვნული სააგენტოს ექსპერტებისგან სხვადასხვა სფეროში: სტანდარტიზაციის, ელექტროობის, თერმომეტრიის, მასის, წნევის, რადიაციის, აკუსტიკის, გეომეტრიული გაზომვების, მექანიკისა და ფიზ-ქიმიის.
დღის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:
• ღონისძიების მონაწილე სტუდენტებისთვის ჩატარდება საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ლექცია-სემინარები სტანდარტიზაციისა და მეტრლოლოგიის თემაზე, მათი ინფორმირებულობის ამაღლებისა და ჩართულობის მიზნით. 
• განხორციელდება საინფორმაციო შეხვედრები საერთაშორისო აღიარებულ ლაბორატორიებში მოწვეული მეწამეებისა და ექსპერტების მონაწილეობით.
• შესაძლებლობა მიეცათ 69-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს დასწრებოდნენ შემეცნებით სემინარებს რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკისა და ფიზ-ქიმიის ლაბორატორიებში, გაიმართა მათთვის პრეზენტაციები და საჩვენებელი საკალიბრო სამუშაოები.
• მოწვეული სტუმრებისთვის და ევოკავშირის წარმომადგენლობისთვის ძალზედ საინტერესო იყო გაცნობოდნენ ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობას და მიღწეულ შედეგებს.GEOSTM