სსიპ - საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს, საქართველოს უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის, 2012 წლის 7 მაისს, ხელი მოეწერა თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმებს. 

მემორანდუმები ითვალისწინებენ:

ერთობლივი სამეცნიერო კვლევითი და ტექნოლოგიური პროექტების მომზადებას;
სახელმწიფო და საერთაშორისო პროგრამებში ორმხრივ და მრავალმხრივ მონაწილეობას;
ახალგაზრდა კადრების მომზადებას და მათ პროფესიულ ზრდას;
მეცნიერ-თანამშრომელთა გაცვლით საჯარო მოხსენებებს;
ერთობლივი სამეცნიერო ურთიერთობების დამყარებას მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან საერთო კვლევისა და სამეცნიერო პროექტების შესასრულებლად.

მემორანდუმების თანახმად, მხარეები წაახალისებენ თანამედროვე და ახალი ტექნოლოგიების მიმართულებებით კვლევების სფეროში ურთიერთობათა განვითარებას და განახორციელებენ თანამშრომლობას საერთო ინტერესების სფეროებში.

სააგენტო, ერთის მხრივ, ხელს შეუწყობს საქართველოს უნივერისტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს მიიღონ პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება, გაიარონ სტაჟირება სააგენტოს ლაბორატორიების ბაზაზე; მეორეს მხრივ, ურთიერთანამშრომლობა უზრუნველყოფს სააგენტოში ახალგაზრდა სპეციალისტების მოზიდვას  და მათ დაინტერესებას.GEOSTM