სსიპ - საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში Twinning პროექტის ფარგლებში - „მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“, 2012 წლის 16-17 მაისს, ჩატარდა სემინარი თემაზე - „მეტროლოგიური ინფრასტრუქტურა ევროკავშირის კანონმდებლობის და საკანონმდებლო მეტროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით.“

სემინარს უძღვებოდა ბ-ნი მანფრედ კოხსიკი, გერმანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, საკანონმდებლო მეტროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის ყოფილი პრეზიდენტი,  საერთაშორისო მრჩეველი მეტროლოგიის დარგში (გერმანია).

სემინარის პირველი ნაწილი დაეთმო დირექტივას გაზომვის საშუალებების შესახებ (2004/22/EC), განხილული იყო დირექტივის ძირითადი პრინციპები, დანერგვა და გამოყენება, გაზომვის საშუალებები, ძირითადი მოთხოვნები. სემინარის მეორე ნაწილი დაეთმო მეტროლოგიური ინფრასტრუქტურისა და მეტროლოგიის მოდელური კანონის განხილვას, რომელიც შემუშავებულია საკანონმდებლო მეტროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIML) მიერ. 

სემინარს ესწრებოდნენ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენლები: ეროვნული სააგენტოდან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან, აკრედიტაციის ცენტრიდან, მრეწველობიდან და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო წრეებიდან.GEOSTM