2012 წლის 18 ივნიის, სასტუმრო ამბასადორში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Twinning პროექტის „მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ ფარგლებში ჩატარდა სემინარი თემაზე - „ტექნიკური რეგულირების პრინციპები“.

სემინარს უძღვებოდა ბ-ნი ალექს ინკლარი, გერმანიის მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის (PTB) კონსულტანტი ხარისხის ინფრასტრუქტურის დარგში.

სემინარის პირველი ნაწილი დაეთმო ევროკავშირის საუკეთესო რეგულაციის პრაქტიკას, ტექნიკური რეგულაციის ელემენტებს და რეჟიმს, განხილული იყო ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მოლაპარაკებები „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის არეალის“ შესახებ. სემინარის მეორე ნაწილი დაეთმო GEOSTM-ს და მის როლს „ღრმადა ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის არეალის“ მიმდინარე პროცესებში.

სემინარზე დამსწრე აუდიტორიას წარმოადგენდნენ: ხარისხის ეროვნული საბჭოს წევრები, სამინისტროების წარმომადგენლები, ხარისხის დანერგვაზე ორიენტირებული ინსტიტუტები, მეწარმეები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

 GEOSTM