2012 წლის 3 ივლისს, სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასში“, ჩატარდა სემინარი თემაზე - „მეტროლოგია ქიმიაში. ძირითადი მეტროლოგიური მომსახურება საკვების ტესტირების, ფარმაცევტული წარმოებისა და სხვა მიზნებისთვის“.    

საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO/TBT) ეროვნული საინფორმაციო ცენტრი ფუნქციონირებს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის შემადგენლობაში. იგი ახორციელებს საქართველოში სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურებზე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამდივნოსთვის ნოტიფიკაციების გაგზავნას და ასევე სხვადსხვა დაინტერესებული პირებისათვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში არსებული სავაჭრო პროცედურებისა და მასთან დაკავშირებული რეგულაციების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.GEOSTM