• კომიტეტის წევრობისთვის იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ოფიციალური წერილი შესაბამისი წარმომადგენლის კანდიდატურის მითითებით.
  • ფიზიკურმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ და ასევე სარეკომენდაციო წერილი მინიმუმ სამი (კომიტეტის საქმიანობის სფეროს შესაბამისად) კომპანიისგან.

 ელექტროტექნიკური კომიტეტის წევრობაზე განაცხადები მიიღება 2012 წლის 25 სექტემბრის ჩათვლით.

 

საკონტაქტო პირი: სულხან ტაბაღუა

ტელ: (+995) 579 122 299

(+995 32) 261 35 00 / 122

ელ-ფოსტა: s.tabaghua@geostm.ge


ელექტროტექნიკური კომიტეტის შექმნა საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის (IEC) ერთ-ერთი მოთხოვნაა.   საქართველო 2010 წლის თებერვალში  გახდა საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის (საერთაშორისო სტანდარტების ორგანო ელექტროტექნიკურ დარგში) ასოცირებული წევრი. IEC–ში გაწევრიანებით საქართველოში გაიზრდება ელექტროტექნიკურ სფეროში სტანდარტების ხელმისაწვდომობა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის სექტორისთვის.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმული:

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1739765


GEOSTM