საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში იქმნება სტანდარტიზაციის ელექტროტექნიკური კომიტეტი. კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შესაბამის სფეროში მოქმედ იურიდიულ (წარმომადგენლის სახით) და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკურ პირებს.
2012 წლის 17 ოქტომბერს, სასტუმრო „ამბასადორში“ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Twinning პროექტის „მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ ფარგლებში გაიმართა სემინარი თემაზე - „ევროკავშირის მიდგომა ტექნიკური რეგლამენტების მიღებასთან დაკავშირებით და მსო/ვტბ საინფორმაციო ცენტრის მომსახურებების შესახებ ინფორმირებულობის დონის ამაღლება“.

სემინარს უძღვებოდნე ბ-ნი ბრუნონას სიჩკუსი (ლიტვის სტანდარტების ორგანოს დირექტორი), ქ-ნი დაივა ლესიცკიენე (ლიტვის სტანდარტების ორგანოს სანოტიფიკაციო და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი) და ბ-ნი გიორგი ჩიტაძე (საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის დირექტორი).


სემინარში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციის  წარმომადგენლებმა, მეწარმეებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.


GEOSTM