საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს, მეტროლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერის ბ-ნ რევაზ ჟვანიას ავტორობით შეიქმნა სახელმძღვანელო ,,გაზომვის განუსაზღვრელობის თეორიის საფუძვლები“.

გლობალური ბაზრის პირობებში აუცილებელია, რომ განუსაზღვრელობის შეფასებისა და გამოსახვის მეთოდი იყოს ერთიანი მსოფლიო მასშტაბით, რათა ადვილი იყოს სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა პირობებში ჩატარებული გაზომვების შეპირისპირება. ,,სახელმძღვანელო“ გვთავაზობს სწორედ ასეთ უნივერსალურ მეთოდს, რომელიც მისადაგებულია გაზომვათა ყველა სახეობასთან განურჩევლად მათი სიზუსტის დონეებისა და გამოყენების სფეროებისა.

ნაშრომი სასარგებლო იქნება როგორც მეტროლოგიის, ხარისხის კონტროლისა და სერტიფიკაციის სფეროებში დაკავებულ პირთათვის, აგრეთვე სტუდენტების, მაგისტრატნტების, დოქტორანტებისა და ლექტორებისათვის.GEOSTM