2012 წლის 7 დეკემბერს, სასტუმრო „თბილისი მერიოტში“, საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებითა და პროექტ INOGATE-ის მხარდაჭერით, გაიმართა საქართველოში სტანდარტიზაციის ელექტროტექნიკური კომიტეტის შექმნასთან დაკავშირებული პირველი შეხვედრა.

შეხვედრის მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების საქმიანობის შესახებ საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის შესახებ, რომელიც მოცემულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში.

მოწვულმა ევროპელმა ექსპერტებმა შეხვედრის მონაწილეებს ასევე გააცნეს ევროპის საუკეთესო პრაქტიკა და გამოცდილება სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების მუშაობასთან დაკავშირებით.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ელექტროტექნიკური კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვეული სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები.

ელექტროტექნიკური კომიტეტის საქმიანობა მოიცავს ელექტროენერგეტიკისა და გაზის სექტორთან დაკავშირებული საქართველოს სტანდარტების პროექტების  შემუშავეებას, განხილვას ან/და ასეთი სტანდარტების შესახებ რეკომენდაციების მომზადებას.


GEOSTM