საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში მოქმედი ტექნიკური კომიტეტის „ტკ 50 მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“ განახლების და კომიტეტის საქმიანობის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის (10.09.2012 №1-1/1740) ბრძანებასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, მიმდინარეობს აღნიშნულ კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად შესაბამის სფეროში მოქმედ იურიდიული (წარმომადგენლის სახით) და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკურ პირების განაცხადების მიღება.

კომიტეტის წევრობისთვის იურიდიულმა პირებმა სააგენტოში უნდა წარმოადგინონ ოფიციალური წერილი, კომპანიის სახელით, შესაბამისი წარმომადგენლის კანდიდატურის მითითებით.

ფიზიკურმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ და ასევე არეკომენდაციო წერილი მინიმუმ სამი (კომიტეტის საქმიანობის ეროს შესაბამისად) კომპანიისგან.

ტექნიკური კომიტეტის „ტკ 50 მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“ წევრობაზე განაცხადები მიიღება 2013 წლის 25თებერვლის ჩათვლით.

 

საკონტაქტოპირი: ავთანდილ ჭიჭინაძე

ტელ: (+995) 599 51 51 54

(+995 32) 261 35 00 /218

ელ-ფოსტა: a.chichinadze@geostm.geGEOSTM