2013 წლის 12 თებერვალს სასტუმრო „ამბასადორში“ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Twwining პროექტის ,,მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ ფარგლებში გაიმართა სემინარი თემაზე - „მწარმოებლების, ნოტიფიცირებული უწყებების, დისტრიბუტორებისა და ეროვნული უწყებების როლი და მოვალეობები სამრეწველო პროდუქციასთან დაკავშირებული მიმდინარე ევროპული კანონმდებლობის მიხედვით - ახალი და გლობალური მიდგომები - ძალისხმევისა და წარმატების ისტორია“.

სემინარს უძღვებოდნენ ბ-ნი ფრანც ქსავერ შტელცი (გერმანიის ფედერალური შტატების უსაფრთხოების ცენტრალური უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე), ბ-ნი იოჰან დიტრიხი (გერმანიის ფედერალური შტატების უსაფრთხოების ცენტრალური უწყება), ქ-ნი ნინო მიქანაძე (მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი) და ბ-ნი გიორგი ჩიტაძე (სტანდარტიზაციია დეპარტამენტის დირექტორი).

სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან ერთად სემინარზე განხილული იყო  ის საკანონმდებლო მეთოდები, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირის ჰარმონიზებულ სექტორში (ამჟამად, მოიხსენიება ახალი საკანონმდებლო ბაზის სახელით).

ღონისძიებას ესწრებოდნენ სხვადასხვა სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მეწარმეები და სხვა დაინტერესებული პირები.GEOSTM