2013 წლის 14-15 მაისს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Twinning პროექტის ,,მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისადფარგლებში გაიმართა სემინარი თემაზე - ,,ლაბორატორიათაშორისი შედარებები საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე. სემინარს უძღვებოდნენ უცხოელი ექსპერტები: ჰანს ბახმაიერი და ოლაფ შნელ-ვერნერი.

სემინარზე განხილული იყო: საერთაშორისო და რეგიონულ დონეზე მეტროლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტებს შორის შედარებების ორგანიზებასთან დაკავშირებული ფორმალობები და პროცედურები. შესადარებელ გაზომვაში მონაწილეობის წარმატებით დასრულება დაკალიბრების ლაბორატორიების ეტალონებისა და მუშა ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფის ერთერთი საუკეთესო საშუალებაა. ISO/IEC 17043:2010 – ის შესაბამისად, წარმოდგენილი იყო შესადარებელი გაზომვის მთელ პროცესი ძირითად ელემენტებთან ერთად: შედარებითი გაზომვის მომზადება, საპილოტე და მონაწილე ლაბორატორიის როლი და მოვალეობები, ტექნიკური ოქმის შედგენა, ჩატარების შესაძლებლობები (სხვადასხვა სქემები), ეტალონური მნიშვნელობის განსაზღვრა, გაზომვის შედეგების შეფასება და საბოლოო ანგარიშის შედგენა. ეს საკითხი მნიშვნელოვანია აკრედიტებული ლაბორატორიებისთვის, რომლებიც მიკვლევადობას მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტების მეშვეობით მოიპოვებენ.

სემინარში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ლაბორატორიების  წარმომადგენლებმა, სააგენტოს თანამშრომლებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.


იხილეთ ბმული https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644547388894222.1073741829.200994889916143&type=1GEOSTM