2013 წლის 22 მაისს საქართველო ავსტრიის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის მესამე სხდომის ფარგლებში ხელიმოეწერა საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსა და ავსტრიის სტანდარტების ინსტიტუტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს.

მეომრანდუმის მიზანია თანამშრომლობის გაღმავება საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსა და ავსტრიის სტანდარტების ინსტიტუტს შორის და გამოცდილების გაზიარება სტანდარტიზაციისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში.GEOSTM