2013 წლის 3 ივლისს სასტუმროამბასადორშიევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Twwining პროექტის ,,მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისადფარგლებში გაიმართა სემინარი თემაზე - „ევროპის ხარისხის ინფრასტრუქტურის პრინციპების“ შესახებ.

სემინარს უძღვებოდნენ: ქ-ნი ნინო მიქანაძე - მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი , ბ-ნი გიორგი ჩიტაძე - სტანდარტების დეპარტამენტის დირექტორი, ქ-ნი ვიქტორია კაზიევა - მეტროლოგიის ინსტიტუტის ხარისხის მენეჯერი, ბ-ნი პაატა გოგოლიძე - აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს, აკრედიტაციის ცენტრის დირექტორი, დოქ. მარინა ეგერტი - ექსპერტი ევროპიდან.

 ხარისხის ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენს. ეროვნული ხარისხის ინფრასტრუქტურა უმნიშვნელოვანესია კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და საერთაშორისო ბაზრებზე პროდუქციის/მომსახურეობის შეღწევადობის ხელშეწყობისათვის.

სემინარზე განხილული იყო: ევროპული ხარისხის ინფრასტრუქტურის პრინციპები ზოგადი მიდგომისა და არსებული განვითარების ჭრილში,  სტანდარტიზაციის როლი ინდუსტრიულ განვითარებაში; მეტროლოგია, როგორც ხარისხის ინფრასტრუქტურის ნაწილი; საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ხარისხის მართვის სისტემა; შესაბამისობის შეფასება და აკრედიტაცია საქართველოში.

სემინარში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების (სამინისტროები), ხარიხის ინფრასტრუქტურის დაწესებულებების წარმომადგენლებმა, ხარიხსის საბჭოს წევრებმა, მეწარმეებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.673153502700277.1073741832.200994889916143&type=1 GEOSTM