2013 წლის 14-18 ივლისს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ბატონი ირაკლი მატკავა. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდნენ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ბატონი პრომეთე შევარდნაძე, ასევე წარმომადგენლები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოდან.   

ვიზიტი განხორციელდა პროექტი „მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ (GE 10/ENP-PCA/TR/05) ფარგლებში და ეხებოდა გერმანიის ფედერაციის ხარისხის ინფრასტრუქტურას მათ შორის: შესაბამისობის შეფასების პროცედურების და ბაზრის ზედამხედველობის სისტემის გაცნობას. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა გერმანიის ეკონომიკისა და ტექნოლოგიების ფედერალური სამინისტროში (BMWI), გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მასალების საგამოცდო ეროვნული ინსტიტუტში (BAM), გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის  აკრედიტაციის ეროვნულ უწყებაში (Dakks), გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სტანდარტების ინსტიტუტში (DIN), გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ეროვნული მეტროლოგიის ისნტიტუტში (PTB) და სხვა ორგანიზაციებში. GEOSTM