საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ შესაბამისად სააგენტოში მიმდინარეობს სურსათის სფეროში სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის ტკ-3-ის ჩამოყალიბება. აღნიშნული კომიტეტის წევრობის მსურველებისათვის სტანდარტების დეპარტამენტში მიმდინარეობს განაცხადების მიღება.

ტექნიკური კომიტეტი იმუშავებს საქართველოს სტანდარტების შემუშავებაზე რომელიც ეხება სასმელ და მინერალურ წყალს; გაზიან სასმელებს; რძესა და რძის პროდუქციას; ხორცის პროდუქციას; პურის ნაწარმს და საკონდიტრო პროდუქციას და სხვა. 

კომიტეტის წევრობისათვის იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ოფიციალური წერილი „უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით“ შესაბამისი წარმომადგენლის კანდიდატურის მითითებით.

კომიტეტის წევრობისთვის ფიზიკურმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ და ასევე სარეკომენდაციო წერილი მინიმუმ სამი (კომიტეტის საქმიანობის სფეროს შესაბამისად) საწარმოდან „უფლებამოსილი პირის“ ხელმოწერით.

კომიტეტის წევრობაზე განაცხადები მიიღება 2013 წლის16 აგვისტოს ჩათვლით.

საკონტაქტო პირი: ავთანდილჭიჭინაძე

ტელ: (+995) 599 51 51 54

(+995 32) 261 35 00 /218

ელ-ფოსტა: a.chichinadze@geostm.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმული:

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1739765GEOSTM