2013 წლის 31 ოქტომბერს სასტუმროამბასადორშიევროკავშირის მიერ დაფინანსებული თვინინგის პროექტის ფარგლებშიმეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისადგაიმართა სემინარი თემაზე - ,,შესაბამისობის შეფასება და ბაზრის ზედამხედველობა.

სემინარზე განხილული იყო მომავალი ტრენერების  მიერ ახალი საკანონმდებლო ბაზის ის ელემენტები, რომლებიც განაპირობებს ახალი და გლობალური მიდგომების დირექტივების გამოყენების ზრდას; ევროკავშირის დირექტივების გავლენა ეკონომიკაში ჩართულ მხარეებზე, სხვადასხვა ხელისუფლების წარმოამადგენლებსა და საქართველოს სტანდარტიზაციის ორგანოზე, მათი საქართველოს კანონმდებლობაში მიღების შემდეგ;  ევროპული ბაზრის ზედამხედველობის პრინციპები და მისი განსხვავება ეროვნული სამომხმარებლო ზედამხედველობისაგან  საკანონმდებლო მეტროლოგიის სფეროში.

სემინარში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციის  წარმომადგენლებმა, მეწარმეებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა. მონაწილეებს შორის განხორციელდა მოსაზრებებისა და შეხედულებების ურთიერთგაცვლა იმ საკანონმდებლო მეთოდების  ახალი და გლობალური მიდგომების შესახებ, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირის მთელ რიგ ჰარმონიზებულ სექტორებში.

 

 

 

 

 

 

 GEOSTM