2013 წლის 13 ნოემბერს სასტუმრო „ამბასადორში“ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული თვინინგის პროექტის ფარგლებში „მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“ გაიმართა სემინარი თემაზე - „მეტროლოგია და სატანდარტიზაცია ეროვნულ ეკონომიკაში. სიახლეები საქართველოს მეტროლოგიისა და სტანდატების სფეროში“

სემინარის მსვლელობისას წარმოდგენილი იყო შემდეგი საკითხები: სიახლეები საქართველოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში; მეტროლოგიური მომსახურებები და მათი სარგებელი ინდუსტრიისა და ვაჭრობის განვითარებისთვის; მეტროლოგია და მისი მნიშვნელოვანი როლი ევროპის ხარისხის ინფრასტრუქტურის სფეროში; ეროვნული მეტროლოგიური ინსტიტუტის ახალი მიღწევები; ხარისხის ინფრასტრუქტურის სიტემა ეროვნული  მეტროლოგიის ინსტიტუტში; სტანდარტიზაცია ევროპულ და ქართულ ეკონომიკაში, სტანდარტიზაციის სერვისები დაინტერესებული მხარეებისთვის; სააგენტოს საკომუნიკაციო სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები; მასის,  ტემპერატურის  და ელექტროობის ლაბორატორიების მომსახურებების მიმოხილვა.

 სემინარში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, მეწარმეებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა. GEOSTM