საქართველოს კანონისპროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსისშესაბამისად, სააგენტოში მიმდინარეობს ტურიზმის სფეროში სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ-4) ჩამოყალიბება.

კომიტეტის წევრობისა და მის საქმიანობაში მონაწილეობისათვის სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში მიმდინარეობს განაცხადების მიღება.

ტექნიკური კომიტეტი მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ტურიზმის სფეროში საქართველოს სტანდარტების შემუშავება/განხილვა.

 კომიტეტის წევრობისათვის:

  • იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ოფიციალური წერილიუფლებამოსილი პირის ხელმოწერითშესაბამისი წარმომადგენლის კანდიდატურის მითითებით.
  • კომიტეტის წევრობისთვის ფიზიკურმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ და ასევე სარეკომენდაციო წერილი მინიმუმ სამი (კომიტეტის საქმიანობის სფეროს შესაბამისად) საწარმოდანუფლებამოსილი პირისხელმოწერით.

 

კომიტეტის წევრობაზე განაცხადები მიიღება 2013 წლის 27 დეკემბრის  ჩათვლით.

საკონტაქტო პირი: გიორგი ჩიტაძე

ტელ: (+995) 591 19 77 92

ელ-ფოსტა: giorgichitadze@geostm.geGEOSTM