საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა პირებმა მონაწილეობა მიიღეს 3-5 ივნისს, ლატვიის რესპუბლიკაში, ქ. რიგაში გამართულ სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (CEN) 43-ე, ელექტროტექნიკური სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (CENELEC) 55-ე გენერალური ასამბლეაში და ევროპის სტანდარტიზაციის მე-4 სამიტში. ღინისძიების მთავარ თემას წარმოადგენდა სამშენებლო სტანდარტების გაუმჯობესება და დანერგვა ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და მდგრადი განვითარებისთვის.

ღონისძიების ფარგლებში გაფორმდა  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსა და პოლონეთის სტანდარტიზაციის კომიტეტს შორის. მეომრანდუმის მიზანია თანამშრომლობის გაღმავება საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსა და პოლონეთის სატნარტიზაციის კომიტეტს შორის და გამოცდილების გაზიარება სტანდარტიზაციის სფეროში.GEOSTM