2015 წლის 6 ივლისს, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ-ში“, - ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის „სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის ინფრასტრუქტურის განვითარების შემდგომი მხარდაჭერა ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან თანხვედრისათვის“  წარმდგენი კონფერენცია გაიმართა.

კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა ამომწურავი და ღია ინფორმაციის მიწოდება  განხორციელებული აქტივობებისა და ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ მეტოლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში.

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოში აქტიურად მიმდინარეობს როგორც ინსტიტუციური, ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროცესი ევროპული და და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის და მოთხოვნების შესაბამისად, რაც მნიშვნელოვანია როგორც სააგენტოს საქმიანობის საერთაშორისო აღიარების, ასევე ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობისთვის.

სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს მეტროლოგიის და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებთან, რაც ხელს უწყობს მის ინტეგრაციას შესაბამის ინსტიტუციებში. სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის განვითარება და დაახლოება საერთაშორისო და ევროპულ საუკეთესო პრაქტიკასთან მიმდინარეობს ТBT სტრატეგიის, TBT პროგრამისა და DCFTA- შესაბამისად.

კონფერენცია გახსნეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ მიხეილ ჯანელიძემ და საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა დავით ტყემალაძემ.  ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის, ევროკავშირის პროგრამების ადმინისტრირების სამსახურის, ევროკავშირის პროექტის კონსორციუმის, საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

 


GEOSTM